Introductie

Kleeding
         
Etiquette
     

Mijn fotoalbum
Neem contact met mij op Historisch Figurant Links

introductie

MarkEven voorstellen ik ben Mijnheer Davids (Mark) ik heb al mijn hele leven een bewondering voor geschiedenis met name de periode 1880-1945 van de vorige twee eeuwen.
Deze passie heeft zich vertaald in mijn nostalgische levensstijl en maakt deel uit van mijn dagelijksche leven.

Ik heb er jaaren geleden voor gekozen om mijn bescheiden wooning helemaal 19e eeuwsch in te richten, hier en daar afgewisseld met jaaren 20 en 30 verzamelingen zoals boxcamera’s, een grammofoon en natuurlijk een jaaren 30 radio.

Dagelijksch loop ik in ouderwetsch kleding en verlaat de woning niet zonder hoed.

Deze pagina The True Gentleman gaat met name over hoe een echte ouderwetsche heer zich hoort te gedragen en zich te kleden in de dagelijksche omgang met zijn medemenschen.